Over ons

Lokale afdeling De Wolden

Historie:
ChristenUnie De Wolden is opgericht op 29 november 2001 als een politieke fusie van GPV en RPF. Voor die datum was er in De Wolden al een vergaande samenwerking tussen de beide partijen.
Onder de naam GPV/RPF is vanaf 1997 meegedaan aan de verkiezingen in De Wolden. In 1997 haalden GPV/RPF één raadszetel. Vanaf de raadsverkiezingen van 2002 wordt uitsluitend de naam ChristenUnie gebruikt.

Unieverklaring

Wij, leden van de unie van RPF en GPV, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geeerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

Uniefundering

De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.

Leden:
De lokale afdeling heeft op dit moment circa 65 leden. Naast het bestuur is er een campagneteam en een raadsfractie bestaande uit 1 lid. Deze fractie wordt ondersteund door een steunfractie met 3 leden.

Wij hebben uw steun nodig! U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Klik hier voor het formulier waarmee u lid kunt worden.