Speerpunten

Dit zijn de 4 belangrijkste speerpunten van ChristenUnie De Wolden.

1. Iedereen met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen komt in aanmerking voor alle gemeentelijke minimaregelingen.

De ChristenUnie heeft een hart voor mensen. Wij willen ons hard maken voor de meest kwetsbaren. Wij willen bijvoorbeeld dat alle minimaregelingen op tenminste 120% komen. Iedereen mag meedoen in De Wolden!  We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar.

2. Meer woningen voor (jeugdige) starters en levensloop bestendige woningen.

De Christenunie heeft hart voor jong én oud. Wij willen wij meer woningen voor starters en meer woningen die levensloopbestendig zijn, want jong en oud moet in De Wolden kunnen blijven wonen. 

3. Duurzame energie, De Wolden geeft het voorbeeld.

De ChristenUnie heeft hart voor de schepping. Gemeente De Wolden moet hierin dus het goede voorbeeld geven, door het opwekken van duurzame energie. De christenUnie wil een gemeente die leefbaar is en die dat blijft, ook voor onze (klein)kinderen.

4. Starten met dorpsbegrotingen.

De ChristenUnie heeft hart voor De Wolden. Wij willen een gemeente die ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen.

De ChristenUnie is een partij voor alle mensen. Wij willen iets doorgeven van het hart dat God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor De Wolden. Heeft u ook een hart voor De Wolden? Stem dan op ons. Stem op de ChristenUnie, de partij die hart heeft voor uw gemeente!