Onze visie

Hart voor De Wolden

Verkiezingen gaan over mensen. Ze gaan over ons. Ze gaan over onze manier van samenleven. En wij als ChristenUnie vinden dat het in elke samenleving vooral gaat om een waardevol leven, vrijheid en veiligheid. Wij laten ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. Wij lezen daarin over een God, die ons geschapen heeft. Een God, die ons zijn schepping heeft toevertrouwd om daar goed mee om te gaan. Wij geloven in een God, die een hart heeft voor mensen en voor de aarde. Dát inspireert ons om een hart voor De Wolden te hebben!

Wat wil de ChristenUnie concreet bereiken?

De ChristenUnie wil investeren in zorg voor elkaar, in gezinnen, in een dienstbare overheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met de aarde. Wij gaan de komende verkiezingen in met een programma, waarin concreet staat hoe de ChristenUnie wil bouwen aan een De Wolden waarin iedereen meetelt.

De ChristenUnie heeft een hart voor mensen. Zij wil zich hard maken voor de meest kwetsbaren. Wij willen bijvoorbeeld dat alle minimaregelingen op tenminste 120% komen. Iedereen mag meedoen in De Wolden! Ook willen wij meer woningen voor starters en meer woningen die levensloopbestendig zijn, want wij hebben hart voor jong én oud. De ChristenUnie heeft hart voor de schepping. Gemeente De Wolden moet hierin dus het goede voorbeeld geven, door het opwekken van duurzame energie.

Wat onderscheidt de ChristenUnie van andere partijen?

Het belangrijkste is dat de ChristenUnie hart heeft voor De Wolden. Wij willen een gemeente die ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar. Een gemeente die leefbaar is en die dat blijft, ook voor onze (klein)kinderen. Wij willen een gemeentebestuur dat hart heeft voor mensen.

De ChristenUnie is een partij voor alle mensen. Wij willen iets doorgeven van het hart dat God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor De Wolden. Heeft u ook een hart voor De Wolden? Stem dan op ons. Stem op de ChristenUnie, de partij die hart heeft voor uw gemeente!

Jaap Wiechers